27 ян., 2023

Българска морска камара (БМК) задълбочава сътрудничеството с партньорското сдружение Българска дунавска камара (БДК).

Председателят на БМК к.д.п. Александър Калчев и секретарят Юри Станков проведоха работни срещи в гр. Русе с председателя и секретаря на БДК – кап. Румен Попов и Александър Маринков.

Обсъдени са проблеми, които изпитва речната индустрия и членовете на дунавското сдружение с осигуряването на кадри, както и бъдещи съвместни инициативи между двете организации.

В гр. Русе ръководството на БМК проведе срещи и с компании – членове на сдружението, базирани в крайдунавския град „Рубишипс“ и „Булмаркет ДМ“

Председателят на морската камара к.д.п. Александър Калчев връчи лично на ръководството на „Булмаркет ДМ“ годишната награда „Св. Никола“, която бе присъдена на компанията в категория „Големи предприятия“.

Leave A Reply

Your email address will not be published.