За нас

БМК

Българска Морска Камара / БМК / е създадена през 1993 г. със седалище в град Варна. Тя е доброволно нестопанско сдружение за подпомагане, насърчаване, представителство и защита интересите на членовете си и съдейства за развитие на националното и международно икономическо сътрудничество, и утвърждаване дух на почтеност в българския морски бизнес.

БМК работи за разширяване на участието на търговските дружества в международното морско икономическо сътрудничество и за подпомагане и развитие на морския бизнес в страната.Членството в БМК е доброволно.