BCS > Новини

Новини

Новини

27 ян., 2023

Българска морска камара (БМК) задълбочава сътрудничеството с партньорското сдружение Българска дунавска камара (БДК). Председателят на БМК к.д.п. Александър Калчев и секретарят Юри Станков […]

11 окт., 2022

На 21.04.2022 г. се проведе годишно отчетно-изборно Общо събрание на Българска Морска Камара. Съгласно решенията на Общото събрание на БМК, избраните членове за […]