30 ян., 2023

Нови редовни членове бяха приети от УС на Българска морска камара.

Това са „АБЛ Лондон Лимитид – клон България“ и адвокат Димитър Карагеоргиев.

– „АБЛ Лондон Лимитид – Клон България“ КЧТ е част от групата ABL, осигуряваща технически експертизи в областта на морската индустрия и морското застраховане, сървей, морско оборудване и др.

Повече информация за ABL, вижте тук.

– Димитър Карагеоргиев е практикуващ адвокат от Адвокатска колегия – Варна с експертиза в областта на морското право.

Повече информация за адв. Карагеоргиев, вижте тук.

Българската морска камара е доброволно нестопанско сдружение за подпомагане, насърчаване, представителство и защита интересите своите членовете. БМК съдейства за развитие на националното и международното морско икономическо сътрудничество и за утвърждаване дух на почтеност в българския морски бизнес.

Leave A Reply

Your email address will not be published.