За изпълнението на своите цели и задачите, които си е поставила „Българската Морска Камара” работи със съдействието и партньорството на: