Александър Калчев

Александър Калчев

Председател

Настояща месторабота: Изпълнителен директор на “Параходство Български Mорски Флот" - АД

Образование:

- Магистър по „Корабоводене“ - ВВМУ "Н. Й. Вапцаров” - Варна;

- Магистър по „Корабостроене и морска техника“  - Технически  Университет – Варна.

Кратка автобиография: Роден на 11.06.1975г. във Варна. През 2002 година, започва професионалния си път като пом.капитан във флота на „Параходство БМФ“ АД , а през 2008 г. е удостоен за капитан. Преподавател и морски инструктор в множество специални и допълнителни подготовки по STCW.

През 2009 и 2010 година е назначен за изпълнителен директор на  „Български Морски Квалификационен Център” ЕАД, след което се връща на мостика на корабите на „Параходство БМФ“ АД.

От м. април 2011 г. е ръководител на сектор „Обучение и квалификация” в направление „Плавсъстав" на „Параходство БМФ“ АД, а по-късно започва да изпълнява функциите и на ръководител сектор „Инспекционна дейност" в направление „УБК".

От 2013 година е изпълнителен директор на Дружеството.