7 сеп., 2023

Министърът на транспорта и съобщенията Георги Гвоздейков проведе работна среща с представители на Българска морска камара.

Дискутирани са възможностите за привличане на транзитни товари в българските пристанища, включително с произход от Украйна.

Обсъдени са и необходими промени в нормативната уредба и подобряването на довеждащата до българските пристанищни терминали инфраструктура.

Представителите на морския бизнес потърсиха съдействие от МТС и по въпроса с ръста от над 500% на таксите за преминаване на Черноморските проливи.

„Срещата премина в дух на взаимно разбирателство, отчитайки необходимостта от взаимодействие между държавната администрация и бизнеса. Бяха набелязани мерки за продължаване на дискусията по повдигнатите теми и за намиране на оптимални решения“, заяви инж. Светлин Стоянов, изпълнителен директор на „МТГ – Делфин“ и зам.-председател на Българска морска камара.

Участие в работната взеха Светлин Стоянов – изпълнителен директор на „МТГ – Делфин“ АД и зам.-председател на Българска морска камара, Антон Манолов – изпълнителен директор на „Поддържане чистотата на морските води“ АД и член на УС на БМК, Юри Станков – управител на „КМ и Д“ ООД и секретар на БМК, Пламен Димитров – председател на СД на „Булярд корабостроителна индустрия“ ЕАД и член на УС на БМК, Ивайло Гавраилов – изпълнителен директор на „Пристанище Варна“ ЕАД и член на УС на БМК и Калоян Калоянов – главен директор на „БМФ Порт Бургас“ ЕАД, зам.-министърът на транспорта по въпросите на водния транспорт Анна Натова, генералният директор на ДП „Пристанищна инфраструктура“ Петър Сеферов и изпълнителният директор на ИА „Морска администрация“ к.д.п. Венцислав Иванов.

Leave A Reply

Your email address will not be published.