Илзе Атанасова

зам. Председател

Настояща месторабота: Председател на УС на Морски клъстър България

Образование:
- Магистър по „Икономика и управление на търговията“ – Икономически университет - Варна;
- СДК „Корпоративен мениджмънт“ - НБУ – София.

Кратка автобиография:
Илзе Атанасова започва професионалната си кариера в кораборемонтния сектор през 1995 г като част от екипа на „Чакъров“ ООД. От 2002 г. е прокурист на „Варна меритайм“ ООД.

Успоредно с ангажимента си в частния бизнес сектор, от 2007 г. работи в българската неправителствена сфера, като съучредител на Морски клъстър България. Нейните интереси обхващат политиките за син растеж, вътрешно и международно морско сътрудничество, улесняване на комуникацията между различни морски бизнес общности, образование, академични среди и свързани институционални органи. Инициира и ръководи експертна група за интернационализация на МСП, участие в група за мониторинг на ОП „Морско дело и рибарство“, участие в инициативата на DG MARE за развитие на кариера и умения в сините сектори, участие в EC Waterborne TP, в Национален хъб към Черноморския механизъм за подкрепа на Общия дневен ред за Черно море (BSAM).

Член е на Европейската мрежа на морските клъстери (ENMC) от 2010 г., член на УС на Асоциацията на бизнес клъстерите в България (сега БРАИТ) от 2011 г., където се занимава с популяризирането и развитието на клъстерните инициативи в страната, член на НС на АИКБ. В периода 2012 - 2015 г. е член на УС на Metalock International Association. От 2012 г. е председател на УС на Морски клъстър България.

Г-жа Атанасова е поканена като лектор в различни международни и национални събития, фокусирани върху темите на Синя икономика и дейностите на морския клъстер. Има опит като ръководител на проекти, фокусирани върху морски политики, конкурентоспособност на МСП, морските иновации, умения и образование в традиционните и високопотенциални сектори на синята икономика.