Данаил Славов

Управител на „ТЕРЕМ-КРЗ Флотски арсенал – Варна“ ЕООД

Данаил Славов е роден в гр. Варна. Завършва Технически университет – Варна със специалност „Технология и управление на транспорта“. Притежава магистърска степен със специалност „Експлоатация на пристанищата и флота“.

Работил е в „Пристанище Варна“ ЕАД и „Поддържане чистотата на морските води“ АД. Става част от екипа на групата на „Индустриален холдинг България“ АД от ноември 2012 г. след придобит контрол над „Булпорт логистика“ АД Варна, чийто изпълнителен директор е близо 10 години.

От октомври 2013 г. до май 2018 г. е член на СД на „Булярд корабостроителна индустрия“ ЕАД, а след организационна промяна от юли 2014 г. – изпълнителен директор на завода в продължение на 4 години. От началото на 2016 г. е бил член на СД на пристанище „Одесос ПБМ“ АД.

Данаил Славов e Управител на "Терем-КРЗ Флотски Арсенал - Варна" ЕООД от м. октомври 2018 г.