31 ян., 2022

Безспорен факт е, че през последните десетилетия и морската, и речна индустрия бяха загърбени от всички правителства без изключение. След избора на ново правителство, още с първата среща в Народното събрание на морския бранш с новото ръководство на Министерството на транспорта и съобщенията, както и депутати, бе даден ясен знак, че са назряли условия за динамичен диалог между заинтересованите страни, чрез който да се обърне внимание на Синята икономика на България, която играе значителна роля в цялостната икономика на държавата. В този смисъл, считаме за важно, Министерството на транспорта и съобщенията и депутатите, да знаят, какво се очаква от тях.

През последните седмици бе направено проучване между членовете на БМК и бяха синтезирани 42 предложения, които на първо време биха дали положителен тласък за развитие на този отрасъл. Тези предложения ще бъдат допълвани и надграждани, с цел да бъде постигнат добрият баланс между заинтересованите страни, както  и да се даде шанс на морската и речна индустрия за още по-ускорено развитие, което ще е от полза на държавата ни.   

Leave A Reply

Your email address will not be published.