11 окт., 2022

На 21.04.2022 г. се проведе годишно отчетно-изборно Общо събрание на Българска Морска Камара.
Съгласно решенията на Общото събрание на БМК, избраните членове за УС и КС са както следва:
 
Управителен съвет:
     1. Александър Калчев – Председател на БМК           
     2. Светлин Стоянов                 
     3. Боян Медникаров                
     4. Никола Христов                    
     5. Данаил Славов                    
     6. Емил Кайкамджозов            
     7. Александър Борисов          
     8. Иван Иванов                        
     9. Ангел Анегностиев              
     10. Пламен Проданов               
     11. Антон Манолов                    
     12. Пламен Димитров                
     13. Илзе Атанасова                   
     14. Елица Петрова                  
     15. Ивайло Гавраилов                    
 
Контролния съвет:
     1. Владимир Владимиров       
     2. Георги Тенев                   
     3. Христо Раев                    

Новото ръководство на Българска Морска Камара изразява своята благодарност към кап. Богдан Богданов и Свилен Крайчев за всеотдайната работа през годините!

Leave A Reply

Your email address will not be published.