Георги Тенев

Настояща месторабота: Директор за връзки с инвеститорите и Главен юрисконсулт на
Кораборемонтен завод „Одесос“ АД, гр. Варна

Образование:
– 1978 – 1982 Техникум по механотехника – гр. Бургас,
– 1992 – 1997 Технически университет – гр. Варна, Магистър- юрист

Кратка професионална биография:

– От 1984 г. до 1995 г. работил като стругар последователно в ПМЗ – гр. Бургас, Пристанищен комплекс – гр. Варна и Кораборемонтен завод „Одесос”- гр. Варна;
– От 1995 г. до 1998 г. работил в Кораборемонтен завод „Одесос” ЕАД – гр. Варна като Организатор по застраховките и Секретар на съвета на директорите;
– От 1998 г. до 2021 г. работил в Кораборемонтен завод „Одесос” АД – гр. Варна като Главен юрисконсулт и Секретар на съвета на директорите на Кораборемонтен завод „Одесос”;
– От 2021 г. работи като Директор за връзки с инвеститорите и Главен юрисконсулт в Кораборемонтен завод „Одесос“ АД, Варна

Телефон: 052/666-210, 0888/205-116