29 ян., 2024

Необходимо е експертно прецизиране на текстовете, приети на първо четене от Народното събрание по Законопроекта за енергията от възобновяеми източници в морските пространства, според Българска морска камара (БМК).

В ключовия за синята икономика сектор „Рибарство и аквакултури“ са настъпили обосновани притеснения от приетите текстове, алармира организацията.

Вносителите на законопроекта следва да вземат предвид съображенията на сектор „Рибарство и аквакултури“, тъй като в него са заети хиляди български граждани,
подчерта к.д.п. Александър Калчев, председател на Управителния съвет на БМК.

Не можем да спорим за необходимостта от ясно нормативно регулиране на въпроса, който ще допринесе за развитието на офшорния сектор у нас, но тези процеси не могат да се случват в ущърб или за сметка на други сектори на синята икономика, сред които е и морският туризъм, заяви още председателят на БМК.

Морската камара настоява за провеждане на цялостен анализ за състоянието на морската икономика, биоразнообразието и морските ресурси и идентифициране на  потенциалните негативни въздействия върху тях при изграждане на енергийни проекти от възобновяеми източници в Черно море.  

За Българска морска камара
Българска морска камара е сдружение с 30-годишна история, незаобиколим фактор при определяне на националната морска политика в областта на водния транспорт. Сдружението работи за развитие на националното и международното морско икономическо сътрудничество и за подпомагане развитието на морския бизнес в страната. БМК е най-голямото представително сдружение в морския сектор, обединяващо представители на всички сектори на синята икономика.

Leave A Reply

Your email address will not be published.