Тържествено връчване наградите на БМК „Св.Никола“ – 19.12.2019 г.