Антон Пейчев Манолов

Настояща месторабота: Изпълнителен директор на „Поддържане чистотата на морските води“АД

Образувание: Завършва Технически университет - Варна през 2004 г, специалност „Експлоатация на флота и пристанищата”, степен магистър.

Кратка автобиография: През 1998 г. – 2002 г. работи на Пристанище Варна – Запад , длъжност „Стифадор“. От 2002 г. до 2005 г. е Началник на Пристанище Балчик . От 2005 г. до момента е Изпълнителен директор на „Поддържане чистотата на морските води“ АД".