Владимир Владимиров

Настояща месторабота: Адвокатско дружество „Владимиров и Ко“, Адвокатска колегия Варна;

Образование:

  • Първа езикова гимназия / Варна – 1975
  • висше юридическо, Юридически факултет на СУ “Св. Климент Охридски“-1981 г.
  • военно: ШЗО – офицер от резерва

Кратка автобиография:

  • роден 17.07.1956 г. гр.Варна;
  • 1975 г: Първа езикова гимназия – Варна
  • 1981 г.: СУ „Св. Климент Охридски“- София, юридически факултет, магистър право
  • 1984-1987: Началник отдел „Правен“ – Община Варна
  • 1987-1994: Параходство „БМФ“ АД – главен юрисконсулт, член на УС, член на Надзорния съвет, Председател на Надзорния съвет; международни специализации по морско търговско право, управление на водния транспорт, управление на кризи в морския бизнес и корабоплаването, морски и търговски арбитраж – Лондон, Антверпен, Хамбург; 1994-2002 консултант на Параходство „БМФ“ АД по морски, застрахователни, търговски и корпоративни дела и въпроси; член на Висшия адвокатски съвет – 2 мандата;
  • 1994-днес: адвокат, управляващ съдружник в Адвокатско дружество „Владимиров и Ко“;
  • езици: английски, немски, руски;