Българска Морска Камара Bulgarian Chamber Of Shipping

Становища и анализи

Становище на БМК относно преместване седалището на ИАМА
Публикувано на 16 March 2014, 14:10
До: Г-жа Лилия Борисова
Секретар на Съвета за административна  реформа
 
 

Относно: Преместване седалището на Изпълнителна агенция „Морска  администрация” в град Варна

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО БОРИСОВА,

 

В отговор на Ваше писмо Nr 03.13-44 от 19.07. 2012 г. Българска Морска Камара изразява следното

 
 

С Т А Н О В И Щ Е

 

Категорично подкрепяме и заставаме зад предложената промяна в Закона за администрацията и по специално промяна на чл.360, ал.1 от КТК, съгласно която седалището на ИА ''Морска Администация” София ( ИАМА) се премества от г.София в г. Варна. Основание за тази наша позиция ни дават следните аргументи:

1. От години морската общност настоява не само за преместване на седалището на ИАМА, но и за сериозни реформи, касаещи структурата на агенцията в съответствие с препоръките на ИМО. С преместването на управлението на ИАМА се създава уникалната възможност не само за реорганизирането,  но и за превръщането и в една модерна, по нищо неотстъпваща на европейските  и  на водещите световни морски администрации.

2. Реорганизирането на ИАМА без съмнение ще доведе до оптимизиране броя на служителите, което ще има сериозен икономически ефект. Това от своя страна ще позволи да се повиши заплащането на служителите и да се привлекат високо квалифицирани морски специалисти.

3. Няма никакво съмнение, че преместването на седалището на ИАМА, последвано от преструктуиране ще има положителен ефект върху морската индустрия, която през последните 20 години е напълно загърбена. Една от основните причини за това е липсата на Национална морска политика, чиито генератор би следвало да бъде ИАМА.

4. Напълно безпочвени и несериозни са твърденията, че преместването ще създаде хаос и ще блокира работата на ИАМА за дълъг период от време. Точно обратното. През последните години по категоричен начин се доказа, че  безумната реформа, която започна в края на 90-те години доведе до  необосновано увеличение на служителите в София. Изкуствено създадените длъжности,  лишеното от логика  преструктуриране,  не само че не доведе до подобряване на работата на ИАМА, но и  съсипа българското «Търсене и  Спасяване».

5. Преди началото на преструктурирането в тогавашната Държавна инспекция по корабоплаване в София ( ДИК ) работеха само няколко служители. В началото 3-ма , малко по- късно петима. Днес в ИАМА  София работят 56 служители. Когато в ДИК Сoфия  работеха 5-ма, корабите плаващи под българско знаме бяха над 120, пристанищата бяха пълни с кораби, корабостроенето предаваше по един нов кораб на месец, а кораборемонтните заводи работеха на пълни обороти. През този период на  разцвет на морската ни индустрия управлението и беше във Варна /СО «Воден транспорт»/ и това не беше случайно. Днес, това е само тъжен спомен,  броят на корабите под българско знаме е под 20 и продължава да намалява. В същото време броят на служителите в ИАМА София многократно се увеличи. Каква е логиката?

6. Преместването на седалището на ИАМА по никакъв начин няма да наруши, нито ще понижи качеството на контактите с министерствата и международните институции. Да се твърди обратното, значи да не се разбира смисъла на реформата, а да се счита, че става въпрос за механично преместване на креслата от София във Варна.

7. Преместването на седалището на ИАМА следва да бъде първата стъпка към една истинска и всеобхватна реформа, която да обхване не само ИАМА. Необходими са промени в законодателството, които да освободят ИАМА от несвойствени за нея функции. Необходим е закон за пристанищата.

8. За успеха на всяка една реформа е задължително, хората които трябва да я проведат, да бъдат  не само убедени в нейната необходимост, но и активно да работят за осъществяването и. Ако те не са убедени, те се превръщат в спирачка и вероятността да я провалят е напълно реална. Реформата не трябва да се превръща в заложник на лични интереси.

9. Безспорно преместването на управлението на една администрация е свързано с финансови разходи. За разлика от другите администрации, преместването на ИАМА ще се извърши най-бързо, с най-малко разходи и без особени сътресения. Това се обяснява с факта, че във Варна и Бургас има достатъчно високо квалифицирани и подготвени специалисти и подходящи за работа условия.

10. Много важно е когато става въпрос за реформи, независимо в какъв сектор, те не само да бъдат мотивирани, но и да отразяват най-добрите световни практики. Да се твърди, че в световен мащаб в областта на водният транспорт, агенциите или аналогичните структури са организирани на принципа – централен офис в столицата и регионални офиси в пристанищните градове означава две неща: или не се познава световната практика, или това е опит да се заблуди общественото мнение. През последните години ИАМА реализира 3 /три/ проекта с две от водещите морски администрации- холандската и английската. Управлението и на двете не е в столиците . Няма смисъл да посочваме други примери.

Убедени сме ,че Министерството на ТИТС и Правителството няма да се откажат от услугите на доказали се специалисти, чиито опит би могъл да се използва за успешното реализиране на административната реформа.

 Богдан Богданов
 Председател на Българска Морска Камара

Документи

Важно

Център за работа с морската общност и медиация към Българската морска камара.

Вторник:     10:00 – 12:00   14:00 – 16:00
Четвъртък:  10:00 – 12:00   14:00 – 16:00

За контакти:

9000 Варна , пл.Славейков №1,
Пристанище Варна (Срещу Дирекция „Морска администрация“)
тел.:  052/ 692116 ,
моб.: 0885 967150,
е-mail: office@bcs.bg,
web: http://bcs.bg
 
В ПОДКРЕПА НА МОРЯКА И МОРСКИЯ БИЗНЕС

Анкета

Да се премести ли ИА Морска Администрация от София във Варна?

Варна

предимно облачно

6°C

Вторник

 • 07:35
 • 18:08
 • Max: 13°C
 • Min: 6°C
 • 93
 • 1028
 • 1.03
 • Сряда
  • 15°C
  • 10°C
 • Четвъртък
  • 15°C
  • 8°C
 • Петък
  • 15°C
  • 9°C

Валутни курсове

EUR EUR

1.95583

USD USD

GBP GBP

CHF CHF