Българска Морска Камара Bulgarian Chamber Of Shipping

Становища и анализи

Становище на БМК, БАКБА,БАМК, Клуба на механика, Моряшкия профсъюз и Националния съюз на превозвачите относно: Стратегия за административна реформа
Публикувано на 14 May 2012, 19:09

До: Г-н Бойко Борисов  -  Министър- председател на Република  България              
       Г-н Иван Вълков     -  Председател на транспортната комисия на НС на Република България
       Г-н Симеон Дянков - Зам.министър-председател и министър на финансите
       Г-н Ивайло Московски -  Министър на ТИТС
       Г-н Данчо Симеонов     -  Областен управител на г.Варна
       Г-н Кирил Йорданов     -   Кмет на г.Варна 

СТАНОВИЩЕ

       Относно : Стратегия за административна реформа

       Уважаеми Господа,

 
       Във връзка с появилите се информации в медиите, че правителството  има намерение  да  премести седалищата на ИАРА, ИАМА и ДП „ПИ” от София, съответно в гр.Варна, Бургас и Русе изразяваме следното становище:
 
       Ние не само приветстваме подобно намерение, но смятаме,  че то напълно отговаря на нашите многогодишни очаквания, тези институции да бъдат децентрализирани. Считаме, че това решение не само е правилно, но и че то в голяма степен ще окаже положително въздействие върху развитието на морската индустрия -eдин сектор от икономиката, който през последните двадесет години е напълно загърбен.
 
       Убедени сме, че в сравнение с другите сектори, преместването на морските администрации ще се извърши най-бързо, най-лесно, без сътресения и незначителни финансови разходи. Няма да е необходимо голямо  преместване на кадри от София, тъй като специалистите са по места.
 
       Повод за тези твърдения ни дава факта, че когато България се ползваше с авторитета на една от най-динамично развиващите се морски страни в света и под флага и плаваха повече от 120 кораба, в тогавашната Държавна Инспекция по Корабоплаване –София / ДИК София / работеха само 3/трима/ души. Малко по-късно тяхната бройка нарасна до 5/пет/ и така дълги години до безумната структурна реформа проведена в края на 90-те години.
 
       Независимо от малкият брой служители в ДИК София, това в никакъв случай не се отрази на качеството на работа на ДИК.
 
       Днес, когато броят на корабите плаващи под българско знаме е вече под 20/двадесет/ и продължава драматично да намалява, броят на служителите в ИАМА София е около 60/шестдесет/.
 
       Няма никаква логика това да продължава и държавата да губи милиони.
 
       В началото на 90-те години беше създадена и една нова структура Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура”.Тя също допринесе за разрастването на административния апарат, без това да има положителен ефект върху развитието на пристанищата.
 
        Многократно сме изразявали нашето отрицателно становище относно създаването на подобни структури и сме настоявали ДП „ПИ” да се трансформира в Портова власт, така както е в цяла Европа.
 
       Декларирайки своята подкрепа за реформите, в същото време ние недоумяваме по какви критерии за седалище на ИАРА е избран г. Варна, за седалище на ИАМА г. Бургас и за седалище на ДП „ПИ” г. Русе.
 
       При цялото ни уважение към двата града и техния кадрови потенциал, считаме, че изборът е сбъркан. И тук не става въпрос за местен шовинизъм, а за обективна преценка. Ние се надяваме, че под афишираната децентрализация се разбира не механично преместване на управлението на отделните институции от едно място на друго, а даване на значителна свобода и  правомощия на регионалните структури, което ще обезсмисли вредното противопоставяне на градовете, при определяне на новите седалищата на ИАРА, ИАМА и ДП „ПИ”.   
 
       Трябва да е много ясно, че принципите,  на които се подчинява корабоплаването по река Дунав и превозът на стоки по вътрешните водни пътища и принципите на корабоплаването и превоза на стоки по море се различават значително. Те не бива да бъдат смесвани и поставяни под един знаменател. За това е необходимо създаването на Речна администрация и нейното естествено място е г.Русе. За това говорим и настояваме също от години. Функциите на такава администрация може чудесно да изпълнява АППД Русе, една агенция с вековна история. В противен случай трудно ще обясним защо в Русе и  Лом има морски, а не речни администрации.
 
        Не е необходимо да се връщаме много назад във времето, когато управлението на СО „Воден транспорт” и СО „Корабостроене” беше във Варна. Това бяха най-успешните години за българското корабоплаване и корабостроене. По същото време в Бургас беше седалището на „Океански риболов”. Имахме един от най-големите риболовни флотове в света.
 
       Припомняме тези факти за стане ясно, че предложените размествания на  ИАРА, ИАМА и ДП „ПИ” не са съобразени с традициите и възможностите на отделните градове и е трудно да се намерят сериозни аргументи в тяхна защита.
 
        Във Варна са съсредоточени огромен научен потенциал, няколко висши учебни заведения,  БМКЦ, девет пристанища, кораборемонтни и корабостроителни заводи.  По- голяма част от корабособствениците и менинг агенциите се намират във Варна.  Над 80% от регистрираните морски лица се водят на отчет във Варна. ДМА Варна разполага с част от великолепна сграда. Другата част е собственост на ДП ‘ПИ” и идеята беше двете администрации да се съберат в една сграда. Кое попречи това да се случи така и не се разбра.
 
         Надяваме се  местата на трите институции да не са окончателно решени и това, което се тиражира в медийното пространство да са  само предположения. Иска ни се да вярваме, че изборът на новите им седалища ще бъде много внимателно обсъден и че ще бъдат взети под внимание всички аргументи в полза на едно или друго решение. Решенията не би следвало да се влияят от лични, или каквито и да е други пристрастия, защото една толкова добра,  полезна и  необходима идея може да се окаже още от самото начало „мъртво” родена.
 
  

ЗА БЪЛГАРСКА МОРСКА КАМАРА: .............................................           
                                                                     / Кдп Богдан Богданов /  
ЗА БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА КОРАБНИТЕ БРОКЕРИ И АГЕНТИ: ................................................ 
                                                                     / Кдп Никола Христов /  
ЗА БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА НА МОРСКИТЕ КАПИТАНИ: ............................................................. 
                                                                     /Кдп Димитър Димитров /  
ЗА МОРЯШКИ ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪЮЗ: .................................... 
                                                                               / инж. Иван Велков /  
ЗА НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ НА ПРЕВОЗВАЧИТЕ: ........................... 
.                                                                                      / Максим Петков /  
ЗА КЛУБ НА КОРАБНИЯ МЕХАНИК: ............................................. 
                                                                              / Тодор Ангелов /

Важно

Център за работа с морската общност и медиация към Българската морска камара.

Вторник:     10:00 – 12:00   14:00 – 16:00
Четвъртък:  10:00 – 12:00   14:00 – 16:00

За контакти:

9000 Варна , пл.Славейков №1,
Пристанище Варна (Срещу Дирекция „Морска администрация“)
тел.:  052/ 692116 ,
моб.: 0885 967150,
е-mail: office@bcs.bg,
web: http://bcs.bg
 
В ПОДКРЕПА НА МОРЯКА И МОРСКИЯ БИЗНЕС

Анкета

Да се премести ли ИА Морска Администрация от София във Варна?

Варна

предимно облачно

11°C

Вторник

 • 07:35
 • 18:08
 • Max: 12°C
 • Min: 7°C
 • 66
 • 1028
 • 5.06
 • Сряда
  • 15°C
  • 10°C
 • Четвъртък
  • 15°C
  • 8°C
 • Петък
  • 15°C
  • 9°C

Валутни курсове

EUR EUR

1.95583

USD USD

GBP GBP

CHF CHF