Българска Морска Камара Bulgarian Chamber Of Shipping

Новини

Поздравителен адрес във връзка с помощта оказана от Българска морска камара при смяна на корабни екипажи
Вчера бе полученото благодарствено писмо от Управляващия директор на менинг компанията САПКО – Ц.Е., с което благодари за оказаното съдействие по повод организиране прибирането на български и чуждестранни моряци от Балканите, както и от Украйна и Молдова. Ние, като Камара, не сме пряко ангажирани в този огромен проблем, но чисто колегиално се чувстваме длъжни да помогнем на моряците с каквото можем.

Искрено се надяваме, проблемът със затруднените смени на морски екипажи, породен от КОВИД 19 да бъде преодолян и всички да се приберат при близките си.

++++++

Цитат:
---------
На 15 май 2020 г. между Маями и София беше създаден специален зелен коридор, който да позволи безопасното транспортиране на морски специалисти.
SAPKO - C.E. изказва благодарност на включените страни за заявената отговорност и професионализъм. По-специално искаме да благодарим на директора на Правителствения Протокол на България - г-н Райко Дундалов, както и на посолствата на всички балкански държави.
 
Бихме искали специално да благодарим на капитан Богдан Богданов - председател на Българската морска камара, без чиято помощ, чартърът нямаше да може да бъде осъществен и организиран толкова бързо.

Надяваме се в бъдеще да продължим сътрудничеството си и да помогнем на всички колеги, моряци, работещи на борда на различни кораби и административния екип на всички круизни компании.
 
Искрено Ваш,
 Цветан Енчев

++++++

Manning Director
To whom it may concern

Gratitude letter

On 15th of May 2020 a special green corridor was created between Miami and Sofia to allow for the safe transportation of marine professionals.
SAPKO – C.E. would like to express gratitude to the included parties for the stated responsibility and professionalism. In particular we would like to thank to the Director of Government Protocol Bulgaria – Mr. Rayko Dundalov and also the embassies of all Balkan countries.

We would especially like to thank Captain Bogan Bogdanov – Chairman of the Bulgarian Chamber of Shipping as per without his help, the charter could not have been accomplished and organized so strictly in time.

We hope in the future to continue our cooperation and to help all colleagues, seafarers working on board different vessels and the administrative team of all Cruise Companies. 
 
Sincerely yours, 
 
Cvetan Enchev
Manning Director

 

Важно

Център за работа с морската общност и медиация към Българската морска камара.

Вторник:     10:00 – 12:00   14:00 – 16:00
Четвъртък:  10:00 – 12:00   14:00 – 16:00

За контакти:

9000 Варна , пл.Славейков №1,
Пристанище Варна (Срещу Дирекция „Морска администрация“)
тел.:  052/ 692116 ,
моб.: 0885 967150,
е-mail: office@bcs.bg,
web: http://bcs.bg
 
В ПОДКРЕПА НА МОРЯКА И МОРСКИЯ БИЗНЕС

Анкета

Да се премести ли ИА Морска Администрация от София във Варна?

Варна

ясно небе

20°C

Вторник

 • 05:53
 • 20:36
 • Max: 31°C
 • Min: 20°C
 • 79
 • 1019
 • 1.54
 • Сряда
  • 31°C
  • 21°C
 • Четвъртък
  • 32°C
  • 22°C
 • Петък
  • 32°C
  • 22°C

Валутни курсове

EUR EUR

1.95583

USD USD

GBP GBP

CHF CHF