Българска Морска Камара Bulgarian Chamber Of Shipping

Новини

Интервю на Б.Богданов във в.Черно море
 
К.д.п. Богдан Богданов, председател на УС на Българската морска камара: Музеят на търговското корабоплаване ще бъде възроден на ново място
Промяна в нормативната уредба ще реши проблема с изоставените кораби и изплащането на техните натрупани задължения по време на престоя им у нас
 
Публикувана: 2 Mar 2020 | 8:20
Кап. Богдан Богданов.
 
Има вече напредък в решаването на проблема, свързан с арестуването на кораби заради неизплатени сметки към доставчици, кораборемонтни заводи, пристанища и други. Все още не е напълно преодолян, но факт е, че оплакванията значително намаляха, заяви за в. „Черно море” к.д.п. Богдан Богданов, председател на УС на Българската морска камара (БМК). И това той го отчита като една от добре свършените им работи през изминалата година благодарение на съвместните усилия с апелативните съдилища във Варна и Бургас.
 
Кап. Богданов припомни, че Международната конвенция за арест на кораби е  от 12 март 1999 г., нашият парламент я ратифицира на 12 януари 2001 г. и тя  стана част от законодателството ни през февруари 2012 г. (за отбелязване е, че това са го направили ограничен брой страни). По неговите думи след влизането й в сила у нас се оказа, че трябва да има изменения във вътрешното ни законодателство, за да се постигне уеднаквяване на практиката за бързо и ефективно задържане на кораб и обезпечаване на вземанията за извършените услуги.
 
Нещо много важно.
След промените
 
в Кодекса за търговско корабоплаване през 2013 г. задържането на кораб по искане на заинтересована страна може да стане само с решение на съда. В началото това създаде сериозни проблеми не само на членове на БМК, но и за фирми, предлагащи морски услуги. Получавахме оплаквания, че искове за задържане на кораб за неизплатени услуги се отхвърлят от съда, което постави някои от бизнеса в много тежко положение, каза председателят на БМК.
 
Проблемите произтичаха от факта, че конвенцията въвежда ограничения в кръга на ответниците по обезпечаване на морския иск. Те са: корабособственик, беър-боут чартьор, лица, отговарящи по морски иск, основан на ипотека или други вещни тежести върху кораба. Нещо, което лесно  би могло да бъде заобиколено и е трудно доказуемо. Това наложи Българската морска камара да потърси решение на този изключително тревожен проблем, допълни кап. Богданов.
 
 Като първа стъпка
 
проведохме среща с ръководството на Апелативен съд - Варна. Последва втора среща с негови представители, на която присъстваха изпълнителният директор на ИА ”Морска администрация” (ИАМА) и генералният директор на ДП „Пристанищна инфраструктура” (ДППИ). След тази втора среща беше подписано споразумение за сътрудничество между ДППИ и Апелативен съд - Варна, който, благодарение на него, днес има възможност да получава онлайн актуална информация за всеки кораб, намиращ се в пристанище Варна. Това значително улеснява работата на съдиите при вземането на решение. Надявам се скоро да стане факт и в Бургас, подчерта председателят на БМК.
 
В резултат на тези срещи беше взето решение и да се организира семинар с участието на съдии, адвокати, юрисконсулти, представители на бизнеса по проблемите, свързани с ареста на кораби, продължи той. След провеждането му определено има практическа полза, което ни подтикна да организираме подобен форум и в Бургас, също с голям успех. В случая изказваме голямата си благодарност към председателя на Апелативен съд - Варна, Ванухи Аракелян и председателя на Апелативен съд – Бургас, Деница Вълкова  за проявеното разбиране и подкрепа, добави кап. Богданов.  
 
Още сме в началните месеци на годината и логичен е въпросът
какво още смята да прави БМК,
 
за да подпомага морската индустрия? Преди да отговори, кап. Богданов държи да отбележи и за останалото, какво са свършили досега. Това било базата, на която са стъпили за старта им през новата 2020 г. Според него показателен за укрепването на БМК е нарастващият брой на техните членове, които са се увеличили с още три фирми през изминалата година и вече са общо 52 (между тях имало и три физически лица). При създаването на камарата преди 27 години учредителите са били само няколко фирми. Минали през доста тежки времена, като особено критични били 2008 и 2009 г. След избора на ново ръководство  на БМК през следващата 2010-а  тя започнала бързо да се стабилизира и кризата била преодоляна, за да стигне до сегашното си много добро състояние - без задължения и непрекъснато увеличаваща се членска маса. Нарастващият интерес за членство в камарата показвал, че тя вече успява да обедини морската ни общност и да защитава нейните интереси.
 
Другото, с което успяхме да се справим през изминалата година,
 беше свързано с
проблемите пред  нашите пристанища
 
във връзка с прилагането на четири регламента на ЕС ( с номера 952 от 2013 г., 2446  и 2447 от 2015 г. и 341 от 2016 г.), каза още кап. Богданов. Съгласно Регламент 952, който влезе в сила през 2016 г., разрешение за операции в съоръженията за временно складиране на стоки се дава само на лица, които предоставят определеното обезпечение, продължи той. Това на практика означава, че нашите пристанища би трябвало да осигуряват такива гаранции в рамките на много милиони, което не само би затруднило работата им, но може и да ги изправи пред фалит. И като пример даде обезпечението, което трябва да се осигури за един контейнер, което е 10 000 евро, а в едно пристанище реално има хиляди контейнери.
 
Решението е в чл. 84 от Регламент 2446, който дава възможност операторите да получат намаление на размера на общото обезпечение или да бъдат освободени от него, обясни кап. Богданов. За да получат нула процента обезпечение, заявителите трябва да отговарят на определени критерии, като това може да се разреши от директора на Агенция „Митници“. Камарата успяхме в голяма степен да решим този проблем, което е голямо постижение за нас. Иначе представете си какво щеше да стане? Много от пристанищата отговориха на критериите и сега имат нула процента ставка. При други, които не успяха напълно да ги покрият, тя е 30 на сто, добави председателят на БМК. Той се надява в близко бъдеще и те да успеят да отговорят на всички критерии.
 
Сред важните неща,
 
които са свършили, кап. Богданов посочи и проведените за трета поредна година Дни на „сините кариери“ във Варна в партньорство с Морски клъстер - България, на който станали член, а той пък на Камарата. По негово предложение следващото издание на Дните на „сините кариери“ ще бъде изнесено във вътрешността на страната, тъй като проблемът с кадрите е за цялата икономика. Идеята на Камарата била с помощта на кметовете на градовете и на Морски клъстер – България, да бъдат представени възможностите на морското образование, както и за кариерна реализация след неговото завършване. Планираме първия такъв изнесен Ден на „сините кариери“ да проведем  сега през април в Силистра. След това ще направим график и ще обиколим колкото се може повече градове до края на годината, каза кап. Богданов.
 
Другата важна задача, на която ще търсят решение заедно със заинтересованите институции, била за изоставените кораби. Проблемът стоял най-вече пред кораборемонтните и корабостроителните заводи, включително и  пристанищата. Нашето законодателство не третира този въпрос и на практика се създават големи проблеми,
 
когато един кораб бъде изоставен
 
А имаме не един или два такива случая. Дори някои кораби са престоявали повече от една, две, че и до пет години. Съдебният процес е продължителен, а през годините, докато трае, отговорността за безопасността на кораба пада върху завода или пристанището. Това по принцип  не им е работа, но кой ще носи отговорност, ако се случи инцидент?!  Въпросът не е решен и това би трябвало максимално бързо да стане, категоричен е председателят на БМК.  Проверихме как стои този казус в законодателството на други морски държави. Оказа се, че в такива случаи те могат да реагират много бързо и адекватно. Корабът се обявява за публична продан и проблемът се решава. Затова сега ще се съсредоточим върху намирането на неговото законово решение и у нас. И това става една от основните ни задачи през годината. Смятаме да подготвим предложение за промяна в нормативната уредба, което първо ще представим на съответните институции в лицето на ИА ”Морска администрация”, Министерството на транспорта и след това с тяхно съдействие ще търсим подкрепа в транспортната комисия на Народното събрание.
 
Камарата сме си поставили и още една много важна задача за тази година и ще направим всичко възможно да я осъществим, става дума за възстановяването на
Музея на търговското корабоплаване
 
каза още кап. Богданов. Той припомни, че неведнъж във в. „Черно море” вече е споделял за тази идея. Многократно сме се опитвали през годините да активираме дейността на сдружение „Национален морски музей“, но безуспешно. Това наложи по решение на УС на БМК чрез нотариално заверена покана да предизвикаме извънредно събрание, което се проведе миналата година. На него бяха избрани нови ръководни органи и се надявам с общи усилия да възродим музея. Това го дължим не само на тези, които го създадоха, но и на бъдещите поколения.
 
Музеят съществуваше до 2003 г. на ул. „Никола Й. Вапцаров” под стадион „Тича”. След това експонатите му бяха събрани за съхранение в  склад на ”Почивка”. Идеята ни е сега първо да се запознаем с тяхното състояние. И другото най-важно - този музей наистина да бъде възроден на ново място. Предлагаме той да се помещава в една от двете магазии на пристанище Варна-изток, което се отваря към града, и БМК приветства тази идея. Тук обаче искам да отбележа нещо, което и друг пък сме коментирали: този музей или музейна експозиция, както искат да го нарекат, може да си остане като част или филиал към Военноморския  музей,  но само при едно условие - да бъде ясно, че експозицията се отнася до търговското ни корабоплаване. Категорично няма да се съгласим  Варна, а и България, да няма морски музей, което би било срам и позор, каза в заключение кап. Богданов.
 
Стефан Денков
 

Важно

Център за работа с морската общност и медиация към Българската морска камара.

Вторник:     10:00 – 12:00   14:00 – 16:00
Четвъртък:  10:00 – 12:00   14:00 – 16:00

За контакти:

9000 Варна , пл.Славейков №1,
Пристанище Варна (Срещу Дирекция „Морска администрация“)
тел.:  052/ 692116 ,
моб.: 0885 967150,
е-mail: office@bcs.bg,
web: http://bcs.bg
 
В ПОДКРЕПА НА МОРЯКА И МОРСКИЯ БИЗНЕС

Анкета

Да се премести ли ИА Морска Администрация от София във Варна?

Варна

ясно небе

-6°C

Понеделник

 • 08:35
 • 18:01
 • Max: -0°C
 • Min: -6°C
 • 86
 • 1018
 • 4.12
 • Вторник
  • 0°C
  • -5°C
 • Сряда
  • 5°C
  • -2°C
 • Четвъртък
  • 7°C
  • 2°C

Валутни курсове

EUR EUR

1.95583

USD USD

GBP GBP

CHF CHF