Българска Морска Камара Bulgarian Chamber Of Shipping

Членове на БМК

Греко ДЖЛТ България ЕООД

Адрес: ул. Юнак 11-13, ет.7
1612 София

Телефон: +359 888810100

Имейл: h.charkov@greco.bg

Уеб сайт: https://www.greco-jlt.com

Представяне

GrECo JLT Bulgaria е специализиран, Австрийски брокер, чиято дейност обхваща цялостно управление на риска, както и намиране на най-добрите застрахователни решения на Лойдовския пазар в Лондон. Компанията разполага с най-модрените решения и методи за управление на риска в транспортния и логистичния сектор. Възможностите на GrECo JLT Bulgaria се разпростират от шосейните превозвачи и спедитори до корабособственици, пристанища и производители на аква-култури. В българския екип на предприятието  служителите разполагат с изключително специализиран юридически, застрахователен и логистичен опит.