Българска Морска Камара Bulgarian Chamber Of Shipping

Членове на БМК

Асоциация на българските частни пристанища (АБЧП)

Адрес: Варна, ул. Габрово 16

Телефон: 052 630 713, 052 630 711 

Имейл: detamaritime@varna.net

Уеб сайт:

Представяне